[ EPUB ] ✹ Placówka Author Bolesław Prus – Natus-physiotherapy.co.uk10 thoughts on “Placówka

 1. says:

  Plac wka nie jest jednak wcale histori o germanizacji polskiego ch opa, jak zwyk o si m wi Po pierwsze, ci niemieccy koloni ci s mocno niejednoznaczni To w ko cu nie adne rugi pruskie rzecz dzieje si w zaborze rosyjskim, koloni ci przychodz ze swojego kraju na kt ry zreszt narzekaj bez ogr dek do obcej ziemi, szukaj c dobrych warunk w do rozwoju W punkcie wyj cia s na podobnie nieciekawej pozycji, co polscy ch opi Hamerowie licz , e uda im si za o y m yn i sp aci wierzycieli, inni e utrzymaj si z tego, co da im ziemia Wszyscy doznaj zawodu, nikt w a ciwie nie korzysta Ziemia jest trudn partnerk do negocjacji Po drugie, zwr cie uwag , e tym, co r nicuje ch op w i kolonist w nie jest tak naprawd j zyk ci Niemcy m wi po polsku, chocia by i z akcentem Gdyby przyj to jako kategori r nicuj c , r wnie obcy dla ch opa b dzie pan ze dwora, kt ry szwargota po francusku Zreszt Prus zwraca na to nasz uwag , kiedy limak nie kupuje tej nieszcz snej ki odczuwa rosn c...


 2. says:

  4.5 Prus jakiego nie zna am, ale bardzo dobry To by jednak pisarz


 3. says:

  One of my best discoveries of 2011, tucked away in a collection of Polish stories that I bought on a whim many years ago The Outpost is a very funny and somewhat tragic portrayal of the peasant mentality that takes the reader back to rural Poland in the 1800s The stubborn main character, limak, resists the colonisation of his locality by the forward thinking and economically shrewd Germans who are buying land and building a railway nearby The plot is popul...


 4. says:

  Plac wk czyta o mi si przyjemnie, pomimo ch opskiej gwary, zdarza y si te zabawne fragmenty jak po popijawie z so tysem limak stwierdzi , e czuje si tak le, bo krupnik jaglany by za gor cy tak, to na pewno to Czyta o si dobrze, mimo tego e limak, g wny bohater, potwornie irytowa mnie swoim pe nym przemy le , ale pozbawionym woli do dzia ania yciem I bardzo atwo o swoje niesz...


 5. says:

  I read it than fifteen years ago I liked it then very much, it forced me to think and to feel what I hadn t thought and felt earlier For I recommend


 6. says:

  Outpost is interesting story about village life in Poland in XIX century Devotion to God, to family, to ground is shown with humour and in entertaining fashion Highly recommend.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Placówka Reading Plac Wka Author Boles Aw Prus Thomashillier.co.uk Popular E Book, Plac Wka Author Boles Aw Prus This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Plac Wka, Essay By Boles Aw Prus Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You