سال‌های آتش و برف PDF/EPUB ¿

سال‌های آتش و برف [Read] ➱ سال‌های آتش و برف Author Aydin Aghdashloo – Natus-physiotherapy.co.uk Best Ebook, سال‌های آتش و برف author Aydin Aghdashloo This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of Best Ebook, سال‌های آتش و برف author Aydin Aghdashloo This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book سال‌های آتش و برف, essay by Aydin Aghdashloo Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.


About the Author: Aydin Aghdashloo

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the سال‌های آتش و برف book, this is one of the most wanted Aydin Aghdashloo author readers around the world.10 thoughts on “سال‌های آتش و برف

  1. Mohammad Mohammad says:

    گفتارهای نیمه‌ی اول کتاب عالی است. سه مقاله‌ی «تاملی در هویت فرهنگی ما»، «کجا ایستاده‌ایم؟» و «مقاله‌هایی که باید می‌نوشتم، و ننوشتم» شاهکارهای این بخشند. دو تای اول جا دارد در کتاب‌های درسی باشند (البته بعد از این‌که آن درس مضحک فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی را حذف کردند، چرا بچه‌ی مردم باید حداد عادل بخواند؟ به کدام اعتبار؟). سومی را باید دل داد و خواند. نثر کتاب حتی وقتی موضوع یادداشتی در حیطه‌ی علایق آدمی نباشد باز هم عالی و نمونه‌ی نثر پاک و زیبا است.
    یادداشت «در حق آقای ابراهیم گلستان» هم بسیار خواندنی است. خوب است اهل فرهنگ چندباری رونویسی‌اش کنند.
    خلاصه این‌که آغداشلو، نثرش و حرفش خوش گنجی است برای ما. زنده‌باشد و بر قرار.


  2. Narguess Sabetti Narguess Sabetti says:

    آنچه آغداشلو را البته نه به بهترین نقاش معاصر، اما به مهمترین نقاش معاصر تبدیل کرده، غیر از دانسته های متفاوتش، نفوذ کلام و قلم توانمند اوست. خواندن این مقاله های کوتاه لذت بخش است


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *