[...]:zbirka hrvatske spekulativne fikcije PDF/EPUB Ó

[...]:zbirka hrvatske spekulativne fikcije [PDF / Epub] ✪ [...]:zbirka hrvatske spekulativne fikcije ☆ Ivana Delač – Natus-physiotherapy.co.uk Ivana Dela Zmija i ja Aleksandar iljak Mrtvi Robi Selan Mozaik o Aecijevoj potrazi za k eri Klaudijom Matija Ru ak Samit Mirko Karas Kapsula Danijel Bogdanovi Oporavak Ante Ivan ir Noli Tangere Kraj j Ivana Dela Zmija i ja Aleksandar iljak Mrtvi Robi Selan Mozaik o Aecijevoj potrazi za k eri Klaudijom Matija Ru ak Samit Mirko Karas Kapsula Danijel Bogdanovi Oporavak Ante Ivan ir Noli Tangere Kraj jeseni Ed Barol Hladno nebo Zrinka Ivanko Gu enje Zoran Janjanin Vlasni tvo mrtve djevojke Andrina Pu i Mala no na snimka Tomislav krljac Na va e zadovoljstvo Darko Macan I ja.


10 thoughts on “[...]:zbirka hrvatske spekulativne fikcije

  1. Ines Ines says:

    Zanimljiva zbirka to duljih to kra ih pri a Sve su uglavnom znanstveno fantasti ne.Mislim da su sve pri e bile dobre, neke su mi se svi ale vi e, a neke manje, no tako je uvijek u zbirkama Najdra a mi je bila Vlasni tvo mrtve djevojke koja nije toliko SF koliko mo da neka fantazija.


  2. Tomislav Škrljac Tomislav Škrljac says:

    Nekoliko vrlo dobrih pri a, pokoja odli na.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *